ភាសា:    Khmer Language English Language

រថយន្តម៉ូដែល LEXUS RX330ស៊េរីឆ្នាំ២០០៤


  •  LEXUS RX330, 2004,
  • Phseng barei color, Base option, 
  • Tax paper, $26,900
  • មានសេវាបង់រំលោះឡាន
  • ទូរស័ព្ទ: 081 551 558 / 087 518 588

ដៃគូររោងចក្រ

ទំនាក់ទំនងយើងខ្ញុំតាម

ចំនួនអ្នកទស្សនា


ដៃគូ

សហការ

អតិថិជន